تبلیغات
نشانی - سکوت کن!

سکوت کن!

دندانپزشک آخرین دندان گرگ را کشید و نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زدگرگ زیز لب گفت : بخند ، این است عاقبت گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد !

پ.ن:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ،ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !ادامه مطلب
[ جمعه 27 دی 1392 ] [ 09:51 ب.ظ ] [ من ]