تبلیغات
نشانی - قلب من اروم باش

قلب من اروم باش

شاید امروز اسمان از همه روز ها تیره تر شده بود شاید سبزه ها و درختان سبز نبودند و گلها هیچکدام نمیخندیدند درست مثل من
نرفته دلم برایت تنگ شده
التماس کردم به خدا که بگذارد یک بار فقط یک بار تو را ببینم اما قبول نکرد و با ارامی گفت اروم باش
اگر میدانستی چقدر دوستت دارم هیچ وقت برای رفتن اینگونه عجله نداشتی حداقل برای یک خداحافظی ساده کمی صبر می کردی
پ.ن۱:همه میگویند تو پیش خدا رفته ای اما من باور ندارم هنوز هم یادم میرود دیگر نمیبینمت 
پ.ن2:قلب من اروم باش
پ.ن3:مادر بزرگ بزرگ مهربانم یادت گرامی(اون امروز از بین ما رفت)ادامه مطلب
[ پنجشنبه 5 دی 1392 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ من ]