تبلیغات
نشانی - پرسپولیس برای همیشه

پرسپولیس برای همیشه

ببخش نیوتون! چون پرسپولیس  مراجذب می کند.

ببخش دکارت! چون پرسپولیسی  هستم پس وجود دارم.


ببخش ادیسون!چون پرسپولیس  روشنایی بخش جهان است.

ببخش سپیده دم!چون پرسپولیس  طلوع من است.

ببخش رم! چون همه ی راه ها به پرسپولیس  میرسد.

ببخش ژولیت! چون پرسپولیس  معشوق من است

پ.ن این متنو تو وب یکی از دوستای پرسپولیسی خوندم چون خیلی دوسش داشتم گفتم بذارمشادامه مطلب
[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ من ]